Chat Online

Erika Liang
Jacklyn Luo
Icy Zhang
Shenzhen Jianyuanda Mirror Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
5.0/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $280,000+ trực tuyến
Khách hàng đã phục vụ
1
Kiểm soát chất lượng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Giấy chứng nhận
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.